home

Newspaper Articles in Czech and TV Appearances

Trh práce a vzdelávání -- noviny a IDEA studie
Trh práce, vybraná vystoupení v ČT a rozhlase
Penzijní reforma
Ekonomie a ekonomové
Gender
Misc.: jména, historie
Covid
Reforma financování vědy RVV a KHV RVV
Financování vysokého školství
      return to homepagefun