Home Contact Sitemap

Jan Hanousek

CERGE-EI

Contact Information:

Email: jan.hanousek@cerge-ei.cz
Tel.:(+420)-224-005-119
Fax:(+420)-224-005-333

Mail Address:

CERGE-EI
P.O.Box 882
Politickych veznu 7
111 21 Praha 1
CZECH REPUBLIC

Jan Hanousek is a full Professor at CERGE-EI, joint workplace of the Charles University and Academy of Sciences of the Czech Republic and a research fellow at CEPR REPEC research profile]

Articles in Czech / články v češtině

Available for download!

Jan Hanousek & Jan Hanousek, 2020. "Známý versus neznámý vlastník: vazby mezi transparentním vlastnictvím a firemním rozhodováním [Known Versus Anonymous Ownership: Exploring Links Between Ownership Transparency and Firms’ Decisions]," Politická ekonomie, Prague University of Economics and Business, vol. 2020(5), pages 515-533. [link to pdf]

Jan Hanousek & Jiří Trešl, 2019. "Charakteristiky celkových výplat akcionářům soukromých firem v zemích visegradské skupiny [Firms’ Total Payout Characteristics in Visegrad Countries]," Politická ekonomie, University of Economics, Prague, vol. 2019(5), pages 458-475. [link to pdf]

Jaromír Antoch & Marie Hušková & Jan Hanousek & Jiří Trešl 2019. "Detekce změn v panelových datech: Změna parametrů Fama-French modelu u vybraných evropských akcií v období finanční krize". Politická ekonomie 67(1), 3 –19, DOI: https://doi.org/10.18267/j.polek.1233 [link to pdf]

Jan Hanousek & Anastasiya Shamshur & Jiří Trešl, 2018. "Investiční rozhodování firem v korupčním prostředí ve střední a východní Evropě [Innovation Decisions in Uncertain Business Environments of CEE Countries]," Politická ekonomie, University of Economics, Prague, vol. 2018(3), pages 287-301.[link to pdf]

Jan Hanousek & Štepán Jurajda, 2018. "Názvy společností a jejich vliv na výkonnost firem [Corporate Names and Performance]," Politická ekonomie, University of Economics, Prague, vol. 2018(6), pages 671-688.[link to pdf]

Jan Hanousek & Evžen Kočenda & Pavla Vozárová, 2017. "Vliv Přímých Zahraničních Investic Na Dodavatelské Vztahy A Postavení Domácích Výrobců Meziproduktů," Politická ekonomie, University of Economics, Prague, vol. 2017(4), pages 391-409.[link to pdf]

Jan Hanousek & Anastasiya Shamshur & Jiří Trešl, 2017. "Realokace kapitálu evropských firem po fúzích a akvizicích v období let 1997-2013," Politická ekonomie, University of Economics, Prague, vol. 2017(5), pages 546-561.[link to pdf]

Hanousek, J., Kočenda E., 2017. "Dopady vlastnické struktury, firemních charakteristik a krize na efektivitu českých podniků," Politická ekonomie, University of Economics, Prague, vol. 2017(1), pages 3-25
[link to pdf]

Hanousek, J., Shamshur, A., Trešl,J. 2016. "Vliv korupčního prostředí na efektivitu firem v nových zemích Evropské unie,” Politická ekonomie, University of Economics, Prague, vol. 2016(8), pages 905-921.
[link to pdf]

Hanousek, J., Kočenda, E., Novotný, J., 2016. Shluková analýza skoků na kapitálových trzích. Politická ekonomie, 64(2), 127-144.
[link to pdf]

Jan Hanousek, Anastasiya Shamshur and Jiří Trešl, 2016. "Vliv korupčního prostředí na efektivitu firem v nových zemích Evropské unie," Politická ekonomie, University of Economics, Prague, vol. 2016(8), pages 905-921.
[link to pdf]

Hanousek, J., Kočenda, E., 2015. Determinanty evropského zahranicního obchodu: instituce, kultura, infrastruktura a geografie. Politická ekonomie, 63(5), 624-640.
[link to pdf]

Hanousek, J., Kočenda, E., Shamshur, A., 2014. Efektivita evropských firem. Politická ekonomie, 62(3), 303-322.
[link to abstract]

Frensch, R., Hanousek, J., Kočenda, E., 2013. Obchod s finálními statky v Evropské unii: Analýza pomocí gravitačního modelu. Politická ekonomie, 61(6), 715-734.
[link to abstract]

Hanousek, J., Kočenda, E., 2012. Firemní efektivita: Vliv vlastnických struktur a finančních ukazatelů. Politická ekonomie, 60(4), 459-483.
[link to abstract]

Hanousek, J., Kočenda, E., 2011. Vliv rozdělení českých podniků na ziskovost a produktivitu. Politická ekonomie, 59(5).
[link to abstract]

Hanousek, J., Kočenda, E., 2011. Vazba korupce a hospodařské svobody na veřejné finance a investice nových členů EU. Politická ekonomie, 59(3), 310-328.
[link to abstract]

Hanousek, J., Kočenda, E., 2011. Rozsah integrovaného státního vlastnictví a vliv firemní kontroly na výkonnost českých podniků. Politická ekonomie, 59(1), 82-104.
[link to abstract]

Hanousek, J., Kočenda, E., 2010. Vnitrodenní tvorba cen na akciových trzích nových států EU. Politická ekonomie, 58(4), 435-457.
[link to abstract]

Hanousek, J., Kočenda, E., 2008. Kontrolní potenciál státu nad zprivatizovanými podniky. Politická ekonomie, 56(4), 467-483.
[link to abstract]

Hanousek, J., Kočenda, E., 2007. Existence procesu učení na umělém akciovém trhu. Politická ekonomie, 55(3), 291-314.
[download pdf]

Hanousek, J., Kočenda, E., Svejnar, J., 2006. Rozdělení, privatizace podniků a jejich výkonnost. Politická ekonomie, 54(4), 467-490.
[download pdf]

Hanousek, J., Palda, F., 2006. Vývoj daňovych úniků v ČR: Analýza pomocí markovských řetězců. Finance a úvěr, 56 (3-4), 127-151.
[download pdf]

Hanousek, J., Palda, F., 2006. Předem odsouzeno k neúspěchu: Měření šedé ekonomiky tranzitivních zemí pomocí makroekonomických metod. Politická ekonomie, 54 (2), 190-203.
[download pdf]

Hanousek, J., Tuma, Z., 2002. Hypotéza permanentního důchodu a kupónova privatizace v ČR. Finance a úvěr, 52 (7-8), 408-427.
[download pdf]

Hanousek, J., Podpiera, R., 2001. Detekce bankovních selhaní v tranzitivních ekonomikách: Případ ČR. Finance a úvěr, 51 (5), 252-264.
[download pdf]

Hanousek, J., Podpiera, R., 2001. Do jaké míry jsou na českém kapitálovem trhu využívány neveřejné informace? Finance a úvěr, 51 (7-8), 405-416.
[download pdf]

Hanousek J., Kočenda, E., 1998. Monetární vazby na českém mezibankovním trhu. Finance a úvěr, 48(2), 99-109.
[download pdf]

Hanousek J., Kočenda, E., 1997. Efektivnost nových kapitálových trhů: Příklad pro střední Evropu. Finance a úvěr, 47(9), 538-548.
[download pdf]